1777
اخبار

اولین جلسه هماهنگی سومین کنگره تشکیل شد

اولین جلسه هماهنگی اعضای هیئت مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی در خصوص سومین کنگره اسفند ماه تشکیل شد. در این جلسه که به ریاست خانم دکتر باقریان (نائب رییس انجمن) تشکیل گردید, به بررسی نقطه نظرات و پیشنهادات اعضا پرداخته شد. پس از بحث و تبادل نظر ارکان کنگره, اعضای اولیه کمیته های علمی و اجرایی تعیین گشتند. بر این اساس؛ آقای دکتر صفاری نیا رییس کنگره و خانمها دکتر فاطمه باقریان و سوسن علیزاده فرد, بعنوان دبیران کنگره منصوب شدند. همچنین تاریخ ارسال مقالات اول دیماه مقرر گردید. 

در باره نویسنده / 

همایش روانشناسی اجتماعی

خبرنامه کنگره

ثبت نام و برنامه های کنگره

درباره کنگره
.
کمیته علمی
.
کمیته اجرایی
.
ثبت نام در کنگره
راهنمای نگارش مقاله
.
حامیان کنگره
.
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران

تماس با ما

تلفن های تماس:
81032213- 021

ایمیل دبیرخانه:
info@iranspc.ir

ارکان کنگره

رییس کنگره:
دکتر مجید صفاری نیا

دبیران علمی:
دکتر فاطمه باقریان
دکتر سوسن علیزاده فرد

دبیران اجرایی:
دکتر منصوره نیکوگفتار
دکتر مژگان سپاه منصور

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری کنگره:
27 و 28 اردیبهشت 1395
.
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات:
31 فروردین 1395
.
آخرین مهلت ثبت نام در کنگره:
20 اردیبهشت 1395