»آخرین اخبار کنگره
دومین جلسه شورای سیاستگزاری پنجمین کنگره ملی روانشناسی

دومین جلسه شورای سیاستگزاری پنجمین کنگره ملی روانشناسی

دومین جلسه شورای سیاستگزاری پنجمین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی با موضوع فرصتها و تهدیدهای اجتماعی نوپدید با حضور حامیان و نمایندگان دستگاههای اجرایی روز چهارشنبه ۳۰ آبان ۹۷ در دانشگاه علامه برگزار شد.
در این جلسه ضمن ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده توسط دکتر منصوره نیکوگفتار -دبیر علمی- و دکتر مهدی خانجانی -دبیر اجرایی- حاضران به بیان دیدگاههای خود پرداختند و با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر علاقه مندان مسائل اجتماعی مقرر شد تاریخ برگزاری کنگره از ۵ دی ماه به چهارشنبه اول اسفند ۹۷ تغییر یابد.
بر این اساس تاریخ ارسال چکیده مقاله نیز تا آخر آذر ماه تمدید شد.

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “دومین جلسه شورای سیاستگزاری پنجمین کنگره ملی روانشناسی”

قالب وردپرس