»آخرین اخبار کنگره

اعضای کمیته علمی

رئیس کنگره : دکتر حسین شکرکن
دبیر کنگره : دکتر منصوره نیکوگفتار

اعضای کمیته علمی  (به ترتیب حروف الفبا)

 

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “اعضای کمیته علمی”

قالب وردپرس