»آخرین اخبار کنگره

درباره کنگره

پیدایش و گسترش سیستم های نوین اطلاعاتی و ارتباطی شامل اینترنت، تلفن های هوشمند، بازی های رایانه ای و ماهواره در سالهای اخیر، تحولی مهم و چشمگیر در ساختارهای اجتماعی رقم زده است و در کنار فرصت های بسیاری که به ارمغان آورده، حیات فردی و اجتماعی ما را دستخوش تهدیدهای جدی ساخته است.

 شناسایی و تقویت ظرفیت ها و فرصت ها و نیز پیش آگهی نسبت به آفت ها و تهدیدهای پیش رو، گامی مهم در جهت مدیریت و سامان دهی آثار و پیامدهای فن آوری های نوین ارتباطی است.

انجمن روانشناسی اجتماعی ایران در راستای ایفای نقش مرجعیت علمی خود در نظر دارد پنجمین کنگره روانشناسی اجتماعی را که به حول و قوه الهی در دی ماه ۹۷ برگزار خواهد شد به موضوع “فرصت ها و تهدیدهای اجتماعی نوپدید” اختصاص دهد که جز به مدد اندیشه و قلم و قدم همه صاحب نظران،‌ پژوهشگران، اساتید دانشگاه و دانشجویان گرامی میسر نخواهد شد.

                                                                                               دکتر منصوره نیکوگفتار

                                                                                                      دبیر کنگره

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “درباره کنگره”

قالب وردپرس