»آخرین اخبار کنگره
برنامه کنگره

برنامه کنگره

لازم به ذکر است که شرکت در کنگره برای دانشجویان رایگان است.

افتتاحیه قرآن

افتتاحیه

ریاست انجمن- دکتر شکرکن

ریاست دانشکده- دکتر مظاهری

۸٫۱۰

الی ۱۰

پذیرایی ۱۰٫۳۰- ۱۰
دکتر نجل رحیم مبانی عصب شناسی و صلح ۱۱- ۱۰٫۳۰
دکتر شهیدی روانشناسی بالینی و صلح ۱۱٫۳۰- ۱۱
دکتر خانیکی روانشناسی رسانه و صلح ۱۲-۱۱٫۳۰
ناهار و نماز ۱۳٫۳۰- ۱۲
دکتر تاجیک اسمعیلی روانشناسی اسلامی و صلح ۱۴- ۱۳٫۳۰
دکتر علی پور و

دکتر صفاری نیا و

دکتر باقریان

پانل تخصصی صلح در

روانشناسی سلامت

و روانشناسی شهر

۱۵-۱۴
اختتامیه ۱۶-۱۵

آدرس : تهران ، دانشگاه شهید بهشتی ، جنب دانشکده ادبیات ، تالار مولوی

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “برنامه کنگره”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب وردپرس