»آخرین اخبار کنگره
نحوه ارائه مقالات

نحوه ارائه مقالات

با توجه به محدودتی زمانی آثار علمی تنها بصورت چکیده مقاله پذیرفته شده که آثار منتخب به دو صورت ارائه شفاهی و پوستر ارائه می‏گردند، اگرچه امتیاز هر دو در گواهی مقالات یکسان است. خلاصه آثار پدیرفته شده در مجموعه مقالات کنگره به چاپ خواهند رسید.

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “نحوه ارائه مقالات”

قالب وردپرس