»آخرین اخبار کنگره

آرشیو : راهنمای نگارش

نحوه ارائه مقالات

با توجه به محدودتی زمانی آثار علمی تنها بصورت چکیده مقاله پذیرفته شده که آثار منتخب به دو صورت ارائه شفاهی و پوستر ارائه می‏گردند، ...

ادامه مطلب

راهنمای نگارش چکیده مقاله

نویسندگان به دقت راهنمای نگارش را مطالعه نموده و مطابق ان به تهیه مقاله خویش اقدام نمایند؛ در غیر اینصورت مقاله شما رد خواهد شد. ...

ادامه مطلب
قالب وردپرس